I suggest you ...

Odebrání piva z domácího pivního sezení

Když omylem kliknu na pivo, které mám v pivním sezení, tak se hned přidá, po kliknutí na piva, která mám přidaná napravo dole, kde se ukazuje počet a cena, by bylo dobré, kdyby bylo možné pivo odebrat - například opět klepnutím na něj.

3 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Ofer shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base