I suggest you ...

Proč tady najdu info o pivech, ale nejsou pak v databázi? pije mi to krev

7 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Vašek shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • funferr commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Taky nechápu.. Když chci dát pivočáru, tak musím zadat novou značku i když ta samá už existuje... Bohužel už asi nikdo ani neaktualizuje (neschvaluje) nové značky...

Feedback and Knowledge Base