I suggest you ...

Možnost mazání zavřených hospod

Kolikrát se mi stane, že přidávám novou hospodu, a na tom místě jich je označeno už několik, které postupně během let jedna po druhé zanikly. Nejde zadat možnost ručního mazání nebo alespoň zadání návrhu na odstranění tohoto záznamu přímo na té stránce s dotyčnou adresou?

19 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Honajz shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base