I suggest you ...

Rád bych přidával komentář k jedotlivým značkám piva obecně, nejen ke konkrétním pivočárám

Abych ze svoho deníčku jednoduchým nahlédnutím zjistil, např. že se mi Granát zdá moc hořký, nebo že Tambor je pasterovaný atp...

77 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
mulisak shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base