I suggest you ...

Bylo by možná fajn moci zadat souřadnice ručně...nemůžu přidat jednu restauraci, protože našeptavač asi tu vesnici prostě a jednoduše nezná.

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Šaman shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base