I suggest you ...

Pivní mapa - filtrace - která se netočí

Možnost vyloučit z vyhledávání celý pivovar jedním kliknutím - možnost si toto uložit do předvoleb

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
completed  ·  AdminEmka (Admin, Pivní deníček) responded  · 

Značky piva jsou postupně seskupována pod jednotnou značku, filtr to již zohlědňuje (je možné vyřadit všechna piva jedné značky).

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base