I suggest you ...

Pivočáry

Bylo by dobré vidět v grafu i denní vypité množství piv. V grafu lze ukázat jen spotřebu za jednotlivé měsíce jako takové. Nikoli graf dnů v daném měsíci.

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Honza shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base