I suggest you ...

Sloučení hospod

Občas narazím na dvě (i více) hospod, které jsou jedna a ta samá jen víckrát zadaná, bylo by dobré, kdyby šlo nějak poslat alespoň žádost o sloučení.

10 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • horcik commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Chtělo by to nějakou funkčnost na slučování hospod, které má nový majitel a získali nové jméno. Opakovaně se mi stalo, že na místě, kde jsem se chtěl přihlásit je již jiná hospoda, kdy jsem následně zjistil, že se tak jmenovala v minulosti.
    Co třeba systém jako je na Foursquare?

Feedback and Knowledge Base