I suggest you ...

Defaultní nastavení země při přidávání nového piva na ČR

Nebylo by špatné kdyby při vkládání nového piva byla defaultně nastavena Česká Republika. Teď je tam defaultně první v abecedě Afganistan, a najít Českou Republiku nebo Slovensko je docela otravné. Další v pořadí by mohlo být třeba Slovensko a pak podle abecedy.

5 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
David Furmánek shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base