I suggest you ...

posílání zpráv přátelům

Chybí mi možnost komunikace s přáteli přímo skrz PD. Třeba, když na nástěnce zahlédnu kolegům nejnovější počin, rád bych mu to okomentoval, případně se zeptal na podrobnosti...

18 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
mulisak shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base