I suggest you ...

Platební karty

Bylo by třeba dobré u každé hospody třeba přidat zda se dá platit platebními kartami, či ne.

15 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Jirka Martinů shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base