I suggest you ...

Přehledný graf

bylo by možné přidat přehledný měsíční graf za celou pivní kariéru, ne jen za jednotlivé roky? chtěl bych vidět, jak postupně přestávám :)

9 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Vašek shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base