I suggest you ...

Zobrazení všech svých hodnocení

Na nástěnce se zobrazují pouze hodnocení za poslední dobu. Ocenil bych kdybych si mohl zobrazit seznam všech hospod a piv, které jsem hodnotil od začátku používání pivního deníčku.

5 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Zdeněk Kuchař shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base