I suggest you ...

Uvádzať či sa dá v danej hospode platiť ale btc či ltcgear apodobne

Ťažim virtuálnu menu btc .kupujem za tuto menu rôzny tovar a služby prečo by som nemohol byt informovaný o možnosti touto platbou aj od iných pivnikov? Bolo by to vcelku prinos

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base