I suggest you ...

1/ Odlehčit celou aplikaci tak aby se stala opět prakticky použitelnou. V současné době je již tak zatížena, že nejde používat!

Odbourat pro začátek polovinu zbytečností.

5 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base