I suggest you ...

4/ Zvážit použití jako primární výběr podle oblastí - obvodů - katastrů, se zobrazením v tabulce

Na mapách se těžko orientuje, a potom co proklikáte takových 40 hospod, tak už snad nemáte chuť ani na to pivo!

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base