Anonymous

My feedback

 1. 142 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  7 comments  ·  Nápady  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Anonymous commented  · 

  - už při zadávání nové hospody by se podle shodného názvu mělo objevit varování pře duplicitou a zmanožnit uložení takové hospody
  - U zjištěných duplicitních hospod by se hodilo mít možnost pomocí zaškrtávátek rozhodnout, která z již evidovaných informací je ta správná a po uložení řešení duplicity by se "ta druhá" z databáze natrvalo vyřadila
  - nebo mít alespoň možnost ozačovat duplicitní a hospody a zasílat je administrátorovi Pivníhodeničku, aby se rozhodl, kterou ponechá a kterou vyřadí

Feedback and Knowledge Base