Anonymous

My feedback

 1. 374 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  23 comments  ·  Nápady  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Anonymous commented  · 

  Dřív mi to připadalo bezcenné, ovšem pokud jdete do ochutnávkové pivnice, kde malé pivo stojí třeba 30 Kč, a nevíte, že ho někdo zapsal jako malé, tak se pak dost divíte, když si ho chcete dát a on půllitr stojí 50 Kč!

Feedback and Knowledge Base