Anonymous

My feedback

 1. 142 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  7 comments  ·  Nápady  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Anonymous commented  · 

  Několik poznámek:
  Dost velký problém (už několikrát zmiňovaný) je duplicita hospod. I když je uživatel registrovaný, nemá možnost duplicitu odstranit.
  Chyby v názvu hospod - neúplné názvy, pravopisné chyby ap. rovněž nemůže registrovaný uživatel opravit.

Feedback and Knowledge Base